VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV

Az  Sztv.  értelmében a vasúti személyszállítást igénybe vevő személy panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, ha álláspontja szerint az MRT megsértette a Sztv.  17.  § (1) bekezdését.

Technológiai és Ipari Minisztérium
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály
Vasúti Igazgatási Szerv (VISZ)

Feladatkörébe az alábbi ügycsoportok tartoznak. Ennek megfelelően a VISZ látja el
  • a vasúti társaságok működési engedélyeinek kiadását, módosítását, felülvizsgálatát, indokolt esetben – kérelemre vagy hivatalból történő – felfüggesztését, visszavonását,
  • a működési engedélyhez nem kötött vasúti tevékenységek, illetve az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységek bejelentésének tudomásul vételét, az ezeket végzők kárfedezeti képességének vizsgálatát,
  • a vasúti közlekedési piac működésének nyomon követését és felügyeletét,
  • a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai betartásának a felügyeletét.
Elérhetőség:
  • Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.
  • Telefon: + 36 1 373 1405
  • Személyes ügyintézés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. (Ügyfélszolgálat nincs, személyes ügyintézés csak előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges).

VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV - mavrailtours.hu